Don't Gobble-Gobble a Turkey this Christmas. - 12 June 2012 - Blog - Kênh ẢnhMENU
Home » 2012 » Tháng sáu » 12 » Don't Gobble-Gobble a Turkey this Christmas.
8:44 PM
Don't Gobble-Gobble a Turkey this Christmas.
Source http://www.greeneatz.com/green-blog.html

I wrote this blog for Thanksgiving Day last month whilst in the States. Just like Christmas in many Western countries, this holiday celebration in the US is traditionally linked to a festive meal with a roast turkey as centre-piece. The idea of having a Christmas or Thanksgiving dinner without a turkey is not even a consideration. But do you know what the cost of this is to the birds, the environment and our health?Tôi viết blog này vào dịp lễ Tạ Ơn Chúa hồi tháng trước khi đang ở Hoa Kỳ. Buổi lễ này được tổ chức ở Hoa Kỳ giống như Giáng Sinh ở các nước Phương Tây khác là một truyền thống liên quan đến lễ hội ẩm thực thịt gà tây rô ti là món chính. Mà người ta chưa bao giờ nghĩ đến trong một dịp lễ Giáng Sinh hay Lễ Tạ Ơn mà không có chúng. Nhưng bạn có biết cái giá phải trả cho sức khoẻ của chúng ta, môi trường và con gà này là bao nhiêu ko?

The horror of CAFOs


In the US, around 250 million turkeys are raised each year with 99% being raised in CAFOs or Confined Animal Feeding Operations, better known as factory farms. In the UK, around 10 million are eaten at Christmas with 90% being produced in factory farms. Thousands of birds are crammed together in poorly-lit warehouses, where they are unable to follow normal behaviours so resort to fighting and pecking each other. Rather than give them more space, the birds have their beaks and toes cut off, without anaesthetic, which often results in infection and sometimes death.

Tại Hoa Kỳ, hàng năm người ta nuôi khoảng 250 triệu con gà tây với 99% được nuôi tại CAFOs thường gọi là nông trại nhà máy. Tại Anh, người ta ăn khoảng 10 triệu con gà vào lễ Giáng Sinh 99% sản xuất tại nông trại nhà máy. Hàng ngàn con gà bị nhét vào trong nhà kho hầu như không có ánh sáng mà chúng không thể hoạt động bình thường, không thể nghỉ ngơi nên chúng cắn nhau. Nếu cho chúng nhiều khoảng trống hơn, thì chúng bị cắt mỏ và móng chân mà ko có thuốc gây tê thường thì bị nhiễm trùng và dẫn đến chết.

Modern turkeys have been genetically modified to grow at alarmingly fast rates and reach their slaughter weight of 15 pounds in just 14-18 weeks compared to the average life-span of 5 years. Their bones are often not able to support these unnatural weights and the turkeys are often crippled and barely able to walk. In addition, their breasts are so large that they are unable to breed naturally.

Gà Tây hiện đại bị thay đổi kiểu gen để phát triển với tốc độ nhanh chóng và đạt trọng lượng giết mổ 15 pounds chỉ trong 14-18 tuần so với tuổi thọ trung bình của chúng là 5 năm. Xương của chúng không có khả năng để chịu được trọng lượng cơ thể tự nhiên và thường bị tê liệt hầu như không thể đi. Ngoài ra, ngực của chúng quá lớn nên họ không thể lai tạo tự nhiên.Off to slaughter

The turkeys are grabbed by their legs and thrown into open-sided wooden crates that are loaded onto trucks for transport to the slaughter houses. In the US, they can be legally transported for up to 28 hours without water, food or rest. And exposure to extreme cold or heat often results in fatalities on the road.

Người ta nắm lấy đôi chân của chúng và ném vào thùng gỗ một mặt và đưa lên xe tải để vận chuyển đến các lò giết mổ. Tại Mỹ, người ta có thể vận chuyển hợp pháp cho đến 28 giờ mà không có thực phẩm, nước, hoặc nghỉ ngơi. Và do thời tiết cực lạnh hoặc nóng mà chúng thường chết trên đường.

In the slaughter-house, they are hung up by their legs on a moving rail and then stunned by immersion in a bath of electrified water. Stunning is not required legally in the US, so sometimes this step is missed altogether and sometimes it is ineffective so the animals continue fully conscious. Next, their throats are cut by an automated blade. Any turkeys that are missed will meet their fate at the next stage, scalding in a tub of boiling water.

Trong nhà giết mổ, chúng bị treo lên trên một đường sắt di chuyển và sau đó bị ngâm trong một bể nước điện để làm bất tỉnh. Gây bất tỉnh là hợp pháp ở Mỹ, vì vậy thường thi người ta bỏ qua bước này hoàn toàn và nó không hiệu quả vì thế con vật hoàn toàn tỉnh táo. Tiếp theo, những con gà tây bị cắt cổ bởi một lưỡi dao tự động. Nếu con gà tây nào bị cắt trược thì nó sẽ gặp được số phận của mình ở bước tiếp theo là bị trụng trong một bồn nước sôi.

___________________________________

TO BE CONTINUED
Views: 263 | Added by: mynhan
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]