Cách Cúng cô hôn - Vương Quốc Anh33MENU
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Vương Quốc Anh33 » Linh tinh » Tâm linh » Cách Cúng cô hôn
Cách Cúng cô hôn
nntDate: Thứ năm, 28-04-2011, 1:29 PM | Message # 1
Ma Vương Thiên Chủ
Người quản lý
Messages: 120
Awards: 2
Reputation: 0
Status: Offline
Người đăng: Xuananbinh
Nguồn: thegioivohinh.com
Link to this thread: http://www.thegioivohinh.com/diendan/showpost.php?p=804&postcount=69

Mình xin post lại.

Quote

Cúng cô hồn nên cúng ngoài cửa phía ngoài , khoảng 3 , 4 giờ chiều . Lễ vật tùy tâm , tam sanh hay miếng heo quay , con gà nấu cháo v.v..... hoặc không có thì 12 chén cháo trắng , muối gạo 1 dĩa , bánh kẹo , giấy tiền vàng bạc ít nhiều tùy hỉ ! 1 ly nước lạnh , đốt 2 cây đèn cầy tượng trưng âm dương để 2 bên bát nhang.

Khấn đại khái như sau:

Nam Mô Diệm Nhiên Vương Bồ Tát , thống lảnh chư vong lai thọ Pháp thực .
Nam mô Tiêu Diện Đại sỉ , Hộ Pháp Vi Đà , mấy ông mấy bà các đẳng âm binh , thập nhị loại cô hồn , chư vong chiến sỉ , khuất mặt khuất mày , chết sa cây sa cối , sa cội sa cành , đầu ghành cuối bãi mau mau về đây hưởng tài thọ thực , hộ trì cho bổn gia tôi (nói tên họ tuổi mình ....) , bình an khương thới, thương mãi hiệp thuận (3lần).

Sau đó tụng Khai Yết Hầu Chơn Ngôn sau đây 3 lần :
ÁN BỘ BỘ ĐẾ RỊ , DÀ RỊ ĐA RỊ , ĐÁT ĐA NGA ĐA DA (3 lần)

TAM MUỘI DA GIỚI CHƠN NGÔN :

ÁN TAM MUỘI DA TÁT ĐỎA PHẠM (3 LẦN)

BIẾN THỰC CHƠN NGÔN :
NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA NGA ĐA PHẠ LỒ CHỈ ĐẾ , ÁN TAM BẠT RA TAM BẠT RA HỒNG (3 LẦN)

CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN:
NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA , ĐÁT THA NGA ĐA DA , ĐÁT ĐIỆT THA , ÁN TÔ RÔ TÔ RÔ , BÁT RA TÔ RÔ , BÁT RA TÔ RÔ TA BÀ HA (3 LẦN)

NHỨT TỰ THỦY LUÂN CHƠN NGÔN:
ÁN NOAN NOAN NOAN NOAN NOAN (3 LẦN)

NHŨ HẢI CHƠN NGÔN:
NAM MÔ TAM MÃN ĐA MẨU ĐÀ NẨM ÁN NOAN (3 LẦN)

NAM MÔ ĐA BẢO NHƯ LAI
NAM MÔ BẢO THẮNG NHƯ LAI
NAM MÔ DIỆU SẮC THÂN NHƯ LAI
NAM MÔ QUÃNG BÁT THÂN NHƯ LAI
NAM MÔ LY BỐ ÚY NHƯ LAI
NAM MÔ CAM LỒ VƯƠNG NHƯ LAI
NAM MÔ A DI ĐÀ NHƯ LAI
(Danh hiệu Thất Phật này tụng 3 lần)

Thần Chú gia trì Pháp thí thực
Phổ thí hằng sa chúng cô hồn
Nguyện giai bảo mãn xả sân tham
Tốc thoát u minh sanh Tịnh Độ
Qui Y Tam Bảo phát Bồ Đề
Cứu cánh đắc thành vô thượng Đạo
Công đức vô biên tận vị lai
Nhứt thiết cô hồn đồng Pháp thực

Nhữ đẳng cô hồn chúng
Ngã kim thí nhữ cúng
Thử thực biến thập phương
Nhứt thiết cô hồn cộng

Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhứt thiết
Ngã đẳng dữ cô hồn
Giai cộng thành Phật Đạo .

THÍ VÔ GIÁ THỰC CHƠN NGÔN :
ÁN MỤC LỰC LĂNG TA BÀ HA (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN :
ÁN NGA NGA NẲNG TAM BÀ PHẠ PHIỆT NHỰT RA HỒNG (3 lần).

(SAU ĐÓ TỤNG 1 BIẾN BÁT NHÃ VÀ 3 BIẾN VÃNG SANH .
Khi tàn nhang vãi gạo muối và tạt nước lạnh , đốt vàng bạc trước sân, đồ cúng bỏ hoặc cho người khác, kẻ đứng cúng không nên ăn.
Cứ cúng thường và đọc đầy đủ như trên mỗi tháng công đức thật chẳng nhỏ , hậu lai sẻ được khuất mặt họ hộ trì , sanh hoạt , làm ăn khá thấy rỏ ra, đã nhiều người thực hành mách với TDT như vậy! Mong bạn thực hành thường xuyên thật đáng quí )

 
nntDate: Thứ năm, 28-04-2011, 1:33 PM | Message # 2
Ma Vương Thiên Chủ
Người quản lý
Messages: 120
Awards: 2
Reputation: 0
Status: Offline


Nam-mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Added (28-04-2011, 1:33 PM)
---------------------------------------------
Nguồn: Quangduc.com
Link to this thread: http://www.quangduc.com/kinhdien/kinhbatnha.html

Bát Nhã Tâm Kinh

Quote

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố vô hữu khủng-bố; viễn ly điên-đảo mộng tưởng; cứu cánh Niết-bàn, Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết-đế Yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề. Tát bà ha.

Attachments: 3085608.jpg(3Kb)
 
KháchDate: Thứ sáu, 21-10-2011, 10:11 AM | Message # 3
Khách

applause cam on rat nhieu,rat huu ich!
 
Vương Quốc Anh33 » Linh tinh » Tâm linh » Cách Cúng cô hôn
Page 1 of 11
Search: