Share mod đóng khung bài viết - Vương Quốc Anh33MENU
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Vương Quốc Anh33 » Công nghệ thông tin » Người dùng uCoz » Share mod đóng khung bài viết (Applied for uCoz forum only)
Share mod đóng khung bài viết
mynhanDate: Thứ hai, 11-04-2011, 2:34 PM | Message # 1
Đông Cung Hoàng Hậu
Người quản lý
Messages: 100
Awards: 0
Reputation: 2
Status: Offline
Login ACP > TMPLS > FORUM > Appearance of entries

Tìm

Code

$MESSAGE$

Thay

Code

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDTH: 1%; PADDING-TOP: 0px"><IMG alt="" src="http://mynhan.do.am/images/baiviet/baiviet_01.gif"></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND-IMAGE: url(http://mynhan.do.am/images/baiviet/baiviet_03.gif); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" width="100%"><IMG alt="" src="http://mynhan.do.am/images/baiviet/baiviet_02.gif"></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" width="1%"><IMG alt="" src="http://mynhan.do.am/images/baiviet/baiviet_05.gif"></TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND-IMAGE: url(http://mynhan.do.am/images/baiviet/baiviet1_13.gif); PADDING-BOTTOM: 0px; WIDTH: 1%; PADDING-TOP: 0px"></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" width="100%">$MESSAGE$ </TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND-IMAGE: url(http://mynhan.do.am/images/baiviet/baiviet1_06.gif); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px"></TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top><IMG alt="" src="http://mynhan.do.am/images/baiviet/baiviet_06.gif"></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND-IMAGE: url(http://mynhan.do.am/images/baiviet/baiviet_08.gif); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px"><IMG style="FLOAT: right" alt="" src="http://mynhan.do.am/images/baiviet/baiviet_09.gif" valign="left"> </TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><IMG alt="" src="http://mynhan.do.am/images/baiviet/baiviet_10.gif"></TD></TR></TBODY></TABLE>

Demo

Attachments: 3189148.jpg(37Kb)
 
12a3Date: Thứ tư, 20-04-2011, 5:14 PM | Message # 2
Tổng tư lệnh
Cao cấp
Messages: 19
Awards: 1
Reputation: 1
Status: Offline
bạn có cái khung nào đỡ màu mè hơn hok , cái này mình cũng biết rồi nhunge ko kiếm đâu đc cái khung nhìn đẹp đẹp tí chứ forum IT mà để cái khung teen quá happy
 
mynhanDate: Thứ sáu, 22-04-2011, 8:11 AM | Message # 3
Đông Cung Hoàng Hậu
Người quản lý
Messages: 100
Awards: 0
Reputation: 2
Status: Offline
You can try this

Code
  
<TABLE id=table4 cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" width="1%"><IMG alt="" src="http://nghiepdu.net/forums/images/123/topleft-v.gif"></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND-IMAGE: url(http://nghiepdu.net/forums/images/123/top-v.gif); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" width="100%"></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" width="1%"><IMG alt="" src="http://nghiepdu.net/forums/images/123/topright-v.gif"></TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND-IMAGE: url(http://nghiepdu.net/forums/images/123/left-v.gif); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px"></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" width="100%"><!-- message -->$MESSAGE$ <!-- / message --></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND-IMAGE: url(http://nghiepdu.net/forums/images/123/right-v.gif); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px"></TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top><IMG alt="" src="http://nghiepdu.net/forums/images/123/bottomleft-v.gif"></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND-IMAGE: url(http://nghiepdu.net/forums/images/123/bottom-v.gif); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" width="100%">
<P align=center><IMG alt="" src="http://nghiepdu.net/forums/images/123/bar.gif"></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><IMG alt="" src="http://nghiepdu.net/forums/images/123/bottomright-v.gif"></TD></TR></TBODY></TABLE>

Demo

Attachments: 4020329.jpg(15Kb)
 
12a3Date: Chủ nhật, 24-04-2011, 0:18 AM | Message # 4
Tổng tư lệnh
Cao cấp
Messages: 19
Awards: 1
Reputation: 1
Status: Offline
thank for mynhan
 
12a3Date: Chủ nhật, 24-04-2011, 0:22 AM | Message # 5
Tổng tư lệnh
Cao cấp
Messages: 19
Awards: 1
Reputation: 1
Status: Offline
có lỗi rồi mynhan, mình chèn vào message cũng vậy, tính lấy cái này đóng khung chữ ký mà cũng lỗi lun

Attachments: 0067196.jpg(25Kb)
 
mynhanDate: Chủ nhật, 24-04-2011, 7:58 AM | Message # 6
Đông Cung Hoàng Hậu
Người quản lý
Messages: 100
Awards: 0
Reputation: 2
Status: Offline
Không hiểu sao mà mấy cái code nó không chạy trên trang của bạn. Ở trang của mình nó vẫn chạy bình thường. suspect faint
 
Vương Quốc Anh33 » Công nghệ thông tin » Người dùng uCoz » Share mod đóng khung bài viết (Applied for uCoz forum only)
Page 1 of 11
Search: