Share code đăng nhập vào forum - Vương Quốc Anh33MENU
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Vương Quốc Anh33 » Công nghệ thông tin » Người dùng uCoz » Share code đăng nhập vào forum (uCoz forum only)
Share code đăng nhập vào forum
mynhanDate: Thứ năm, 28-04-2011, 12:56 PM | Message # 1
Đông Cung Hoàng Hậu
Người quản lý
Messages: 100
Awards: 0
Reputation: 2
Status: Offline
Mô tả: Một khung đăng nhập hiện ở gốc phải bên dưới màn hình.
Cách dùng: chèn vào forum main page. Sau phần Bottom of the website.
Code


<!-- Register ScrollTop -->
<?if($USER_LOGGED_IN$)?><?else?>
<div id="topbar">    
<form style="margin:0" method="POST" name="loginform" action="/index/sub/" onsubmit="this.sbm.disabled=true">    
<img src=http://www.ddth.com/images/buttons/user.gif border=0> <input title="Username" type="text" name="user" size="20" style="width:80px" maxlength="25"> <img src=http://www.ddth.com/images/buttons/key.gif border=0><input title="Password" type="password" name="password" size="20" style="width:80px" maxlength="15"><input id="rem" title="Remember me" type="checkbox" name="rem" value="1" checked><input type="submit" name="sbm" value="Ok">    
<input type="hidden" name="a" value="2"><input type="hidden" name="redirect" value="0">    
</form>    
<script type="text/javascript">document.loginform.redirect.value=window.location.href; </script>    
<center><a onclick="closebar(); return false" href="#">[X]</a><br>
<a href=/index/3>Đăng kí thành viên</a></center>

<style type="text/css"> #topbar { PADDING-TOP: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; VISIBILITY: hidden; BORDER-TOP: black 1px solid; BORDER-BOTTOM: black 1px solid; BORDER-RIGHT: black 1px solid; BORDER-LEFT: black 1px solid; WIDTH: 450px; FONT-FAMILY: Tahoma; POSITION: absolute; BACKGROUND-COLOR: white } </style>    

<script type="text/javascript">    
var persistclose = 1
var startX = 3
var startY = 3
var verticalpos = "frombottom"
function iecompattest()
{
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}
function get_cookie(Name)
{
var search = Name + "="
var returnvalue = "";
if (document.cookie.length > 0)
{
offset = document.cookie.indexOf(search)
if (offset != -1)
{
offset += search.length
end = document.cookie.indexOf(";", offset);
if (end == -1) end = document.cookie.length;
returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
}
}
return returnvalue;
}
function closebar()
{
if (persistclose)
document.cookie="remainclosed=1"
document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"
}
function staticbar()
{
barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeight
var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;
var d = document;
function ml(id)
{
var el=d.getElementById(id);
if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")
el.style.visibility="visible"
if(d.layers)el.style=el;
el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};
el.x = startX;
if (verticalpos=="fromtop")
el.y = startY;
else
{
el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;
el.y -= startY;
}
return el;
}
window.stayTopLeft=function()
{
if (verticalpos=="fromtop")
{
var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;
ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
}
else
{
var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;
ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;
}
ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
setTimeout("stayTopLeft()", 10);
}
ftlObj = ml("topbar");
stayTopLeft();
}
if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", staticbar, false)
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", staticbar)
else if (document.getElementById)
window.onload=staticbar
       
</script>
       
<!-- Register ScrollTop -->

<?endif?>
 
Vương Quốc Anh33 » Công nghệ thông tin » Người dùng uCoz » Share code đăng nhập vào forum (uCoz forum only)
Page 1 of 11
Search: