Tích hợp khung soạn thảo Visual vào diễn đàn - Vương Quốc Anh33MENU
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Vương Quốc Anh33 » Công nghệ thông tin » Người dùng uCoz » Tích hợp khung soạn thảo Visual vào diễn đàn (uCoz forum only)
Tích hợp khung soạn thảo Visual vào diễn đàn
nntDate: Thứ hai, 02-05-2011, 3:03 PM | Message # 1
Ma Vương Thiên Chủ
Người quản lý
Messages: 120
Awards: 2
Reputation: 0
Status: Offline
Login vào ACP, tuỳ chọn nhóm thành viên ở diễn đàn có thể sử dụng HTML code.

Tiếp theo Login ACP > Design Template > Forum > New Message Form

Hoặc click vào link sau:
http://yourdomain.com/tmpls/?a=tmpl;m=8;t=3

thay yourdomain.com = tên miền của bạn.

Tìm

Code

<?if($_HTML_OPT$)?>
$_HTML_OPT$ <label for="ahtml">Enable HTML tags</label>
$_MAKE_BR_OPT$ <label for="frmt">Substitute line feeds by the tag <b><BR></b></label><br>
<?endif?>

Thay bằng

Code

<script type="text/javascript">
get_editor832 = function(t){
if (t==1){window.open('/tmpls/?a=wysiwyg;f=message;g=sp;frag=1;noif=1;nocm=1','wysiwyg2','scrollbars=1,resizable=1,top=0,left=0,width=760,height=560');return false;}if (!document.getElementById('tempMess34message')){var kk = document.createElement('textarea');kk.setAttribute('id','tempMess34message');kk.style.display='none';document.body.appendChild(kk);}
document.getElementById('tempMess34message').value=document.getElementById('message').value;
try{document.getElementById('myGrid').style.cssText = 'position:absolute; z-index:8; top:0;left:0; display:normal; background: url(\'http://s500.dmon.com/img/fr/g.gif\'); text-align:center; width:'+document.body.scrollWidth+'px; height:'+document.body.scrollHeight+'px;';}catch(e){}
_uPostForm('',{url:'http://www.yourdomain.com/index/30-4-'+t+'-2'});
}
</script>
<TD class=gTableRight id=frM16><?if($_HTML_OPT$)?>$_HTML_OPT$ <LABEL for=ahtml>Bật thẻ HTML</LABEL> - [ <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="get_editor832('1');return false;">Bật khung soạn thảo WYSIWYG</a>] <BR>$_MAKE_BR_OPT$ <LABEL for=frmt>Bật xuống dòng bằng <B>Enter</B></LABEL><BR><?endif?>

Thay yourdomain.com trong đoạn code trên thay bằng tên miền của bạn.

Vậy là xong.
Bạn có thể chú thích chức năng này bằng cách tạo cửa sổ như uCoz.

Nguồn: wWw.Kenhmuaban.tk

 
Vương Quốc Anh33 » Công nghệ thông tin » Người dùng uCoz » Tích hợp khung soạn thảo Visual vào diễn đàn (uCoz forum only)
Page 1 of 11
Search: