Global blocks (Hướng dẫn - Hỏi - Đáp ) - Vương Quốc Anh33MENU
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Vương Quốc Anh33 » Công nghệ thông tin » Người dùng uCoz » Global blocks (Hướng dẫn - Hỏi - Đáp )
Global blocks (Hướng dẫn - Hỏi - Đáp )
mynhanDate: Chủ nhật, 04-09-2011, 12:26 PM | Message # 1
Đông Cung Hoàng Hậu
Người quản lý
Messages: 100
Awards: 0
Reputation: 2
Status: Offline
Global blocks là block có sẵn trong tất cả giao diện website. Bằng global block, bạn có thể tuỳ chỉnh giao diện website, đã đựơc chia thành nhiều phần ví dụ: Header - được gọi là top part, Footer - gọi là bottom part. Nhờ vào tính phổ biến của block bạn có thể cập nhật toàn bộ giao diện website chỉ cần sửa duy nhất một block.

Tạo global block ở đâu trong Bảng điều khiển:
Mail » Customize Design » Global blocks

Tên block chỉ chứa ký tự Latin viết hoa, tối đa là 10. Tên block sẽ được hiển thị là $code$ như global block có sẵn trong giao diện.

Số lượng global block tối đa là 10, kể cả $GLOBAL_FRIENDS$.

Chú ý: Nếu bạn muốn chỉnh sửa giao diện thì bạn cần phải có kiến thức cơ bản về HTML và CSS.

There is one default global block - Site Friends.
Có một Global block được mặc định sẵn - Site Friends (Liên kết bạn bè)

Ví dụ về code của global block
Code

<ul class="uz">  
<li class="menus"> <a target="_blank" href="http://www.ucoz.com/"><img src="http://money.ucoz.com/img/logo.gif" border="0" width="101" height="50" title="Create a site with uCoz" alt="Create a site with uCoz"></a></li></ul>  
<div align="center">Forums</div>  
<ul class="uz">  
<li class="menus"><a href="http://www.forum.ucoz.com/" target="_blank" class="noun">English</a></li>  
<li class="menus"><a href="http://www.forum.ucoz.de/" target="_blank" class="noun">German</a></li>  
<li class="menus"><a href="http://www.forum.ucoz.es/" target="_blank" class="noun">Spanish</a></li>  
</ul>Trong giao diện nó như thế này

Code

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="boxTable"><tr><td class="boxTitle"><b>Site friends</b></td></tr><tr><td class="boxContent">$GLOBAL_FRIENDS$</td></tr></table


Hỏi - Đáp

Liệu tôi có thể tạo block trong một block khác không?
Bạn không thể...Chúng tôi không hỗ trợ global block nesting.
 
Vương Quốc Anh33 » Công nghệ thông tin » Người dùng uCoz » Global blocks (Hướng dẫn - Hỏi - Đáp )
Page 1 of 11
Search: