Kênh Ảnh - Liên lạcMENU
Chúng tôi là ai?


Hihi ... là thần tiên ở Tây Phương ( à nhằm ở Tây Ninh ) giáng trần vào đời thái bình thạnh trị. Do cơ duyên hảo hợp nay gặp nhau tại Vương Quốc Anh 33...


Muốn tìm địa chỉ ko có khó lắm, ra khỏi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh đi 300 dặm về phía Tây bạn sẽ gặp bến sông do sông này nứơc nhẹ ko đi bằng thuyền mà phải  khing công qua mới được, khing công được 10Km thì sẽ thấy cái núi gọi là Chung Nam Sơn...bên trong núi có nhiều động như động Bàn Tơ, động Bạch Cốt, động Phi Tiên....đi thêm 2 dãy sẽ thấy cái động gọi là động Thuỷ Liêm, cái này không phải của lớp mình phải đi thêm về hướng Tây Nam 1 vạn 8000 dặm nữa sẽ thấy tấm bản lớn đề Tuyệt Tình Cốc ,,,, đi về phía Nam 20 Km gặp Ao Thất Bửu cạnh Ao Thất Bửu là vong Ưu Cốc là bạn đã đi đc nữa chặng đường rồi....

Đường Đi ngàn trùng diệu viễn để tránh tình trạng bị xỉu giữa đường nên bạn gửi thư điện tử là nhanh nhất.E-mail:
Tiêu đề:
Nội dung *:Thư này sẽ chuyển đến Cốc Chủ và Động Chủ cùng với Hoàng Hậu + Quốc Vương của Vương Quốc Anh 33