Câu chuyện truyền kì của vị Đạo Trưởng - Tâm linh - Linh tinh - Tùm lum - Kênh ẢnhMENU
Home » Articles » Linh tinh » Tâm linh

Câu chuyện truyền kì của vị Đạo Trưởng


Chúng ta nghe nói hay xem những phim tàu về những người Ðạo Sĩ, nhưng chúng ta chưa thật sự biết rằng cuộc sống và khả năng tu tập của họ ra sao ? Cho nên tôi xin chia sẽ cùng các bạn một câu chuyện về một vị Ðạo Sĩ hiện nay vẫn còn đang sống ở Formosa (Ðài Loan).
CÂU TRUYỀN KỲ CỦA MỘT VỊ ÐẠO TRƯỞNG đuợc trích từ bản tin của Hội Thiền Ðịnh Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư số 41, 42, 43, 44, 45 và 51.


PHẦN 1:

 1. Trí Huệ Sẵn Có, Thiên Nhãn Khai Mở
 2. Thành Tài Ẩn Cư Cứu Thế
 3. Cảnh Lạ Trong Lúc Thiền Ðịnh
 4. Thế Gian Quả Thật Có Phật Thanh Hải
 5. Tổ Sư Truyền Kệ Nhắc Nhở Người Ðời


  PHẦN 2:

 6. Hợp Với Ma Lấy Một Trăm Ðồng
 7. Lòng Nghĩa Hiệp Ðuổi Khách Gian Hùng
 8. Nhân Duyên Chín Mùi Gia Nhập Phật Môn
 9. Thấy Thiên Cơ Khóc Cho Thầy


  PHẦN 3, 4, VÀ 5:

 10. Lên Thiên Ðàng
 11. Linh Hồn Ðến Cung Diên Trì
 12. Ma Nước Hiện Hình
 13. Tiền Sát Sanh Không Hưởng Thụ Ðược
 14. Lưới Trời Khó Thoát, Nhân Quả Khó Tránh
 15. Ðức Tính Tốt Là Nền Tảng Học Ðạo
 16. Chuyện Kỳ Bí Về Cá Nói Tiếng Người
 17. Chuyện Kỳ Bí Về Cá Nói Tiếng Người (tt)
Category: Tâm linh | Added by: lanh (21-12-2009)
Views: 455
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]