cõi vô hình - Tâm linh - Linh tinh - Tùm lum - Kênh ẢnhMENU
Home » Articles » Linh tinh » Tâm linh

cõi vô hình

Lời Mở Ðầu


Thưa các bạn.
Mục đích của tôi viết tập Cỏi Vô Hình nầy là để giúp các bạn đã có sẵn lòng tin ở Thiên cơ được nghe thêm một tiếng chuông.
Từ trước đến nay, chúng ta chỉ nghe được có một tiếng chuông Ðông Phương, chúng ta tin có Trời Phật, có Âm Dương, nhưng không có gì là bằng chứng cụ thể. Cũng gì không có bằng chứng cụ thể nên có một số người hoài nghi cho rằng đạo Phật chỉ là lý thuyết suông, và có khuynh hướng theo đa số người Tây Phương chỉ tin vào khoa học, tin vào những gì mắt thấy tai nghe, tin rằng ngoài cái đời vật chất nầy không có gì khác cả.
Nhưng gần đây có một số học-giả Tây Phương đã cố công tìm hiểu, họ đã biết được nhiều điều ở bên kia cửa tử, và đã viết ra nhiều sách, những sách ấy ta có thể tin là đứng đắn, không phải hồ đồ, vì với óc khoa học sẵn có, họ chỉ tin những gì mà họ không thể chối cãi được.
Ðây chỉ là một tiếng chuông thứ hai từ Tây Phương. Trong khi tìm hiểu sự thật huyền bí, được nghe thêm một tiếng chuông nữa là điều rất quý. Tuy nhiên không thể coi tiếng chuông nào là hơn, vì chúng ta là người phàm mắt thịt, có mắt cũng như đui, có tai cũng như điếc, ngoài những điều mắt thấy tai nghe không hiểu một điều gì khác, vậy nên không thể xét đoán tiếng chuông nào là đáng tin hơn. Ví dụ trong những sách của Tây Phương mà tôi đã lược dịch ra đây, có đoạn nói rằng không có thiên đường không có địa ngục mà chỉ có lương tâm của chúng ta, xem vậy biết vậy, nhưng không phải vì thế mà coi hai cuốn Thiên Ðường Du Ký và Ðịa Ngục Du Ký là vô giá trị. Chúng ta chỉ chú trọng đến những điểm tương đồng là có Thượng Ðế, có Âm Dương có linh hồn bất diệt, có luân hồi nhân quả, đó là những điểm quan trọng nhất, những điểm ấy khiến cho chúng ta càng vững lòng tin vào luật Tạo Hóa, luật Tạo Hóa là lòng Từ Bi, là Tình Thương, là lòng Vị Tha. Không thể tu lấy riêng mình mà mong đắc đạo, sách cũng nhấn mạnh không bao giờ có chuyện đó, phải coi người khác cũng như ta, phải giúp người khác cùng tiến với ta, và trước hết phải làm tròn phận sự của ta.
Tin nhiều hay tin ít là tùy tâm mỗi người, tôi không dám có tham vọng gây lòng tin cho ai cả. Tôi đọc sách thấy điều hay thì tôi kể lại để các bạn cùng chia sẻ với tôi, kể bằng lời e còn thiếu sót nên phải viết ra giấy. Nếu bạn nào xem mà cũng cho là hay, thì ấy là tôi đã làm được một chút việc có ích, và tiết kiệm được thì giờ quý báu của bạn ấy không phải mất công đọc sách nguyên văn. Nhất là đối với những ai không có đọc được sách Mỹ sách Pháp. Tôi chỉ mong đem chút tài mọn giúp các bạn

HOÀNG ÐẠO LƯỢNG


Retyped by Danny Ly, Houston TX July 07, 93.
from the original (hand writing).


Lời Tựa
 1. Ðời Sống Sau Ðời Nầy:
  Phần 1  Phần 2

 2. Sau Khi Chết

 3. Thế Giới Bên Kia
  Phần 1   Phần 2   Phần 3

 4. Thế Giới Khi Xưa:
         Lời Nói Ðầu
  I.     Thuở Sơ Khai
  II.    Người Trên Trái Ðất
  III.   Ðại Lục Lemuria
  IV.   Dòng Dõi Thiên Thần
  V.    Những Máy Bay...
  VI.   Atlantics Hiển Nhiên Có Thật
  VII.  Ðời Sống Trên Atlantic
  VIII. Trái Ðất Chuyển Trục
  IX.   Biển Sargasso Bí Mật
  X.    Thế Giới Thời Tiền Sử
  XI.   Những Thiên Thần...
  XII.  Những Giòng Tái Sanh
  XIII. Ði Sang Tinh Cầu Khác
   
Category: Tâm linh | Added by: lanh (23-12-2009)
Views: 415
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]